การฟังคำแนะนำการลงทุน

ทุกสินทรัพย์ในโลก มีราคาที่สมเหตุสมผลอยู่เพียงราคาเดียว

แต่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาของนักลงทุนแต่ละคนนั่นไม่เหมือนกัน

ก่อนที่เราจะฟังคำแนะนำการลงทุนจากใครก็ตาม เราควรจะรู้ตัวเองก่อนว่าเป็นนักลงทุนแบบไหน

นักเก็งกำไรระยะสั้นนั้นไม่ได้สนใจเรื่องการประเมินมูลค่าของกิจการ

ถ้าเราเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่า การจะไปฟังวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของราคา รายชั่วโมง รายวัน แทบจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลย