ลูกค้าไม่ได้ต้องการซื้อสินค้า หรือบริการ

ที่จริงแล้วลูกค้าต้องการซื้อ

1. สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา
2. สิ่งที่ยกระดับ Lifestyle และสถานะทางสังคม
3. สิ่งที่สร้างความสบาย และความสงบทางใจ

หรือถ้าให้พูดแบบสั้นๆคือ ลูกค้าซื้อสิ่งที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น

เราคงเคยได้ยินการโฆษณา แบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเช่น
“เราคือรายแรกของตลาด”
“เราก่อตั้งมากว่า 60 ปี”
“เราดีกว่า เร็วกว่า แรงกว่า คู่แข่งในท้องตลาด”

เมื่อเราเข้าใจถึงเบื้องลึก ของความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้ว

วิธีการออกแบบ การหาสินค้า และวิธีการทำการตลาดของเราจะเปลี่ยนไป
เราจะพูดถึงตัวเองน้อยลง แต่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้ามากขึ้น

“People don’t care how much you know, until they know how much you care … about them.”