การฝึกฝน

ในหนังสือของ Austin Kleon ที่ชื่อว่า show your work มีอยู่พาร์ทในพูดถึง เรื่องที่คนเข้าใจผิดว่า นักสร้างสรรค์ ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ว่าคนพวกนี้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด แล้วเค้าซุ่มตัวไม่มีใครรู้จักแล้ว วันนึงก็ฉายแสง แล้วกลายเป็นที่รู้จัก จนดังขึ้นมา

ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน

จริงๆ แล้วคนเล่านี้ต่างๆ ฝึกฝนๆ ทำผิดพลาด แลัวก็ฝึกฝน จนค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาต่างหาก

เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ ในช่วงเริ่มต้น ลองผิด ลองถูก มักจะไม่มีคนให้ความสนใจ

และช่วงนี้ Austin บอกว่าเป็นช่วงโอกาสทอง เพราะเมื่อเรายังไม่เป็นที่รู้จัก fanbase หรือ ผู้ติดตาม ยังไม่เยอะ เราก็สามารถ experiment ในเรื่องที่เราสนใจไปได้เรื่อยๆ

ล่าสุดผมได้อ่านบทความนึงที่ คุณ Itoi ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Hobonichi Techo ได้กล่าวถึงเรื่องการฝึกฝนไว้ว่า

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคนนั้นจะมีความสามารถหรือคุณสมบัติใดก็ตาม หากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ย่อมพัฒนาทักษะได้ดีขึ้น โดยเฉพาะหากฝึกฝนด้วยความสุข

  • การฝึกฝนจินตนาการอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหมายถึงการถามคำถาม “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า” อยู่เสมอ และทดลองกับสถานการณ์ต่าง ๆ
  • การใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันเป็นแรงบันดาลใจ แม้สิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น ต้นไม้ ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ฝึกฝนจินตนาการได้
  • ยอมรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ อุปมาเรื่องต้นไม้ยังส่งเสริมให้ยอมรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และหาวิธีเติบโตอยู่ภายในนั้น เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้อง “เติบโตในที่ที่ปลูก” เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของเราได้
  • จินตนาการอย่างอิสระและบ่อยครั้ง จินตนาการเป็นสิ่งที่ฟรี มีอยู่เสมอ และเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการเติบโต

มีคำพูดนึงกล่าวว่า “ถ้าเราอยากจะพัฒนา เราต้องทำเรื่องที่ยาก” และ “เรื่องง่ายๆ ไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใคร”

ในช่วงที่ของการฝึกฝน ปริมาณอาจจะสำคัญกว่าคุณภาพ

ตัวอย่างเช่น งานเขียน เราไม่สามารถจะมีงานเขียนที่ดีได้ หากยังไม่เคยสร้างเขียน”ที่ยังไม่ดี” มากพอ

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คือ หัวใจสำคัญ