Power posing

มีคำแนะนำนึงที่บอกว่า เราไม่ควรนั่งห่อไหล่ เพราะการนั่งห่อไหล่เป็นท่าทางของคนที่ไม่มั่นใจ

ถึงแม้เราจะเผลอนั่งห่อไหล่โดยไม่ตั้งใจ แต่มันก็จะส่งผลไปถึงจิตใจของเราด้วย ว่าเรากำลังกลัว หรือประหม่าอยู่

ในทางกลับกัน ถ้าเราแสร้ง ทำท่าทางแบบคนที่มั่นใจ คือ ยืนตรง ยืดอก เอามือเท้าเอว (เหมือนท่าของ superman) จิตใจของเราก็จะเชื่อว่าเรากำลังมั่นใจจริงๆ

คำพูดที่บอกว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว อาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะเราสามารถ trick จิตใจของเราได้ ด้วย power posing

อีกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ power posing คือการ แกล้งยิ้ม

ถึงแม้ว่าเรากำลังทุกข์อยู่ แต่ถ้าเราฝืนยิ้ม หรือแกล้งยิ้ม สารเคมีในร่างกายก็จะตอบสนองในทางบวก ความเครียดจะลดลง อัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลง คอติซอล(สารแห่งความเครียด) จะลดลง ทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพดีขี้น มีความมั่นใจมากขึ้น

แทบจะพูดได้ว่า ถ้ายิ้มมากขึ้น ชีวิตก็จะดีขึ้น