“If there were one thing I could tell my past self…”

มนุษย์ก็เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลก ที่เป็น short term driven 

ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมา ให้มองเป็น Long term เช่น วางแผนเกษียณ หรือ ออกแบบแผนการเงินในอีก 40 ข้างหน้า

การใช้ metric ต่างๆ มาเป็นตัวช่วยในการ track จะทำให้เรา stick กับเป้าหมายได้มากขึ้น 

เป็นเหตุผลเดียวกับที่เราชอบการนับก้าว นับแคล ดูน้ำหนักบนเครื่องชั่ง เพราะ เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ทันที

การเงินก็เหมือนกัน เราจะ stick กับแผนระยะยาวได้ ตัวช่วยที่ดีมาก คือ การทำบัญชีแบบละเอียด ส่วนตัวก็เพิ่งมาทำได้ไม่กี่ปีนี้เอง

ในวัย 42 ถ้ามีโอกาสย้อนกลับไป20ปี บอกตัวเองตอนอายุ 22 ได้ 1 เรื่อง 

จะบอกว่า “เอ็งทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้ละเอียดเถอะ เดี๋ยวเรื่องความกระตือรือร้น อย่างอื่นจะตามมาเอง”