การตั้งเป้าหมาย (Goal)

พอเข้าปีใหม่ เราก็มักจะตั้งเป้าหมาย หรือ Goal กัน บางคำแนะนำก็ให้เราตั้งเป้า Goal  5 ปี 10 ปี หรือแม้แต่ตั้งเป้า Final Goal ในชีวิต

แต่ข้อเสียของมันคือ เมื่อเราถึง Goal แล้วเราก็มักมีคำถามว่า แล้วยังไงต่อ?

คุณ  Ryder Carol ผู้ก่อตั้ง Bullet Journal ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมี Goal ของชีวิตไว้ประมาณว่า

การมี Goal นั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าไปยึดติด ว่ามันเป็น Final end หรือ เอามากดดันตัวเองมาก เพราะชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งความคิด และบริบทรอบตัว

สำหรับคุณ  Ryder นั้นมองว่า Goal เป็นเหมือน Light house (ประภาคาร)

ซึ่ง Light House หรือ ประภาคาร มีวัตถุประสงค์หลัก 3 อย่าง คือ

  • การนำทาง ประภาคารให้จุดอ้างอิงทางสายตาสำหรับเรือในเวลากลางคืนหรือในสภาพทัศนวิสัยไม่ดี
  • การเตือนภัย ประภาคารยังสามารถใช้เพื่อเตือนเรือถึงอันตราย เช่น แนวปะการัง สันทราย และโขดหิน บางประภาคารมีรูปแบบการกะพริบไฟหรือสีที่เฉพาะเจาะจงเพื่อระบุอันตรายเฉพาะ
  • จุดสังเกต ประภาคารยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดสังเกต ช่วยให้กะลาสีเรือระบุตำแหน่งของตนและเข้าเทียบท่าได้ พวกเขาสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคยหรือเมื่อเข้าใกล้ท่าเรือ

Goal อาจจะเหมือนกรอบกว้างๆ เป็น Navigator ที่บอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ในเส้นทาง หรือ กำลังออกนอกเส้นทาง

แน่นอนว่า วัตถุประสงค์ของการมี Light House ไม่ใช่เพื่อให้เราวิ่งเข้าไปหาตัว Light House