Focus

“การโฟกัส” ในยุคปัจจุบันมันแทบจะเป็น rare item

การ multitasking และทำชีวิตให้ยุ่งตลอดเวลา การกระโดดจาก app หนึ่งไปอีก app หนึ่ง ดูจะกลายเป็นพฤติกรรมร่วมแห่งยุคสมัย

นอกจาก หนังสือ “The One Thing” โดย Gary Keller

ถ้าใครเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง ก็จะเห็นได้เลยว่า แต่ละเล่มก็จะพูดในประเด็นที่เหมือนกันอยู่ประมาณนี้

  • การตั้งเป้าหมาย
  • การจัดลำดับความสำคัญ
  • การวางแผน
  • การวัดผล
  • และ การโฟกัส

quotes ดังๆ เกี่ยวกับการ Focus

Where focus goes, energy flows.

Tony Robbins

The successful warrior is the average man, with laser-like focus.

Bruce Lee

หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญมากของการโฟกัส คือ การ Say no

การ Say no เป็นการกำจัด distraction ไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้าน การเลือกคบคน การตัดกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์

อย่าง Apple เอง จะข้ามขีดจำกัดของการเป็น “บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์รายหนึ่ง” ขึ้นมาเป็นผู้นำ trend ด้านเทคโนโลยี ก็ต้องตัด line products นับพันออกเพื่อที่จะได้ Focus กับสิ่งที่เป็น core ของบริษัทจริงๆ

วิถี minimalism ก็นับเป็นการใช้ชีวิตแบบโฟกัสด้วยเหมือนกัน เพราะ เป็นวิถีที่มุ่งเน้นไปที่ใจความสำคัญ และ Say no กับ Distraction มากเท่าที่จะเป็นได้

แน่นอนว่าเราคงไม่เคยเห็นนักกีฬาโอลิมปิกคนไหนที่ได้เหรียญทองข้ามประเภท เช่น ได้เหรียญทองทั้งชกมวย และตีแบต ไปพร้อมกันๆ เพราะการที่สำเร็จเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันต้องทุ่มพลังชีวิต Focus ไปที่ area เดียว