Digital Minimalism

เวลาที่เราใช้ อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรวมกันพุ่งสูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมงต่อวัน

เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมากกว่าวันละ 150 ครั้ง

เราใช้เทคโนโลยีมากเกินกว่าความจำเป็น

เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยี

เราเป็นฝ่าย “ถูกควบคุม” โดยที่เราไม่รู้ตัว ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมที่ชาญฉลาด ทั้งการออกแบบสีของ Notification , ปุ่ม Like , Face recognition ,การ Tagging และ การ Scroll ที่ใช้หลักการเดียวกันกับ Slot Machine

วัตถุประสงค์เดียวที่ Platform เหล่านี้ต้องการคือ
“เวลาของเรา”

เวลาและความสนใจของเราถูกนำมาแพ็คเป็นสินค้า ผ่าน Social Media

ซึ่งผู้ซื้อ ก็คือ ผู้ที่จ่ายค่าโฆษณาให้กับ platform

มีการศึกษาว่า การใช้เวลา ที่มากขึ้นบน Social Media ส่งผลต่อความสามารถในการจดจำ และ ส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง

ในหนังสือ Digital Minimalism เขียนโดย Cal Newport แนะนำว่าเราควรต้อง Declutter (จัดระเบียบ) การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ใหม่

โดยมุ่งเน้นไปที่แก่นของ คำว่า minimalism นั่นก็คือ การตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก เหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นคุณค่ากับชีวิตของเราจริงๆ

ซึ่งขั้นตอนการ Declutter มี 4 ข้อด้วยกัน

1. ระบุออกมาให้ได้ว่ากิจกรรมอะไรที่มีคุณค่าต่อชีวิตเรา
2. เลือกใช้แค่เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนั้นๆ
3. ลบ App ที่เป็น Social Media ทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ 30 วัน
4. มาเริ่มทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่อีกครั้ง
โดยตั้งคำถามว่า

  • เทคโนโลยีนี้ ตอบโจทย์กับสิ่งที่ฉันให้คุณค่าหรือเปล่า
  • เทคโนโลยีนี้ คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหม
  • ถ้าใช่ ฉันควรจะใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไร และใช้เมื่อไหร่

การเอาตัวเองถอยห่างออกมา จะทำให้เรามีมุมมอง ของการใช้งานที่เปลี่ยนไป กลับมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตตัวเอง
โดยต้องไม่ลืมว่า เวลาของเรานั้นมีคุณค่ามากกว่าการให้ไปเป็นสินค้าของใคร