build the system, not the goal

ในหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญว่า “Build the system, not the goal” หรือ “สร้างระบบ ไม่ใช่เป้าหมาย” แนวคิดนี้เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงเป้าหมายเฉพาะ

ระบบสร้างความสำเร็จ เป้าหมายสร้างความฝัน

ทำไมจึงควรมุ่งเน้นไปที่ระบบมากกว่าเป้าหมาย?

ผมว่าปัญหาของการ focus ที่ goal คือ เมื่อเราบรรลุเป้าหมายแล้ว เราจะ burn out อย่างในกรณีของตัวเอง คือ พอตั้งเป้าลดน้ำหนัก 20 ก.ก. พอถึงแล้ว มันก็จะรู้สึกว่าเคว้ง เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมัน focus เรื่องการทำให้น้ำหนักลดอย่างเดียว และหักโหม

นั่นก็เพราะผมมุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ แต่ไม่ได้สร้างระบบที่ยั่งยืน

ความยั่งยืน มาจากนิสัยสร้างการกระทำที่สม่ำเสมอ แม้จะเป็นขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม

ส่วนเป้าหมาย อาจสร้างแรงจูงใจชั่วคราว แต่หลังจากนั้นคือความว่างเปล่า

แน่นอนว่าการมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง คือ ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไรในระยะยาว แต่ให้ใช้สิ่งนี้เป็นวิสัยทัศน์นำทาง ไม่ใช่เป้าหมายที่เข้มงวด

แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะต้องลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

จริงๆ แล้วผมควรจะมีระบบที่ปรับนิสัยการใช้ชีวิตตัวเองในระยะยาว เช่น กินแต่ของที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายไม่หักโหมแต่สม่ำเสมอ

อย่างเรื่องกิน ก็ต้องมองที่การรับสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่าการนับแคล และต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำคือ การกินของหวาน ของทอด อาหารแช่แข็ง

กรณีออกกำลังกาย คือวางระบบที่ไม่ยากจนเกินไป สร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายทุกวัน วันละ 60 นาที

ทำให้พฤติกรรมนั้นเล็กลง: อาจจะแบ่งเป็น 30 นาที เช้า/เย็น
ทำให้พฤติกรรมนั้นง่ายขึ้น: ออกกำลังกายที่บ้าน โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย
ทำให้พฤติกรรมนั้นน่าดึงดูดใจ: ฟังเพลงโปรดขณะออกกำลังกาย
ทำให้พฤติกรรมนั้นเชื่อมโยงกับนิสัยที่มีอยู่: ออกกำลังกายหลังตื่นนอน และตอนบ่ายช่วงว่างหลังกินอาหารเสร็จ

ในระยะยาวควรมุ่งไปที่ “การเป็นคนที่สุขภาพดี ร่างกายสมส่วน” มากกว่า เป็นคนผอม และน้ำหนักบนตราชั่ง

1 thought on “build the system, not the goal”

Comments are closed.