เอาชนะความขี้เกียจ

จากประสบการณ์ หากเอาชนะตัวเอง ไม่ยอมแพ้ความขี้เกียจ ถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ

เช่น เวลาลุกขึ้นทันทีเวลาที่รู้สึกตัว หรือตื่นนอนจากนาฬิกาปลุกโดยไม่กลับมานอนต่อ

ก็ทำให้รู้สึกสดชื่น มีพลัง ไม่ง่วงงาวหาวนอน ไปทั้งวัน

ในทางกลับกันหากวันไหน ตื่นลุกขึ้นมาแล้ว แต่ไปกดปุ่ม Snooze ต่อ ถึงแม้จะได้เวลานอนเพิ่มมาอีก 10-30 นาที แต่ก็ทำให้วันนั้นรู้สึกไม่ fresh และพาลให้ขี้เกียจทำเรื่องสำคัญอื่นๆไปเลย

การฝืนกิเลสตัวเองจะช่วยให้จิตใจเรามีพลังมากขึ้น