เป้าหมายของการออม

เงินออมขั้นต่ำสุดที่เราควรมีคือ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน เกณฑ์นี้เป็นเหมือน filter ให้เรา ก่อนที่จะใช้จ่ายเงินซื้ออย่างอื่น

เราเคยเข้าใจว่าสมการของการออมเงินคือ

รายรับ – รายจ่าย = เงินออม

ที่ควรจะเป็นคือ

รายรับ – เงินออม = รายจ่าย

เป้าหมายที่แท้จริงของการออมนั้น ควรจะเป็นเพื่อการออมนั่นแหล่ะ

ยิ่งออมได้มาก ก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกันกับความผันผวนของชีวิตได้มาก

การออมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่ง

เพราะ ความมั่งคั่งของเรา นั้นเกิดจากเงินที่เราไม่ได้ใช้