สิ่งสำคัญของชีวิต

มีขอทานคนหนึ่ง นั่งขอเงินคนที่เดินผ่านไปมาอยู่เป็นประจำ สมบัติอย่างเดียวที่เขามี เป็นเพียงกล่องใบหนึ่งเขานั่งทับอยู่

สิ่งที่เขาต้องการในแต่ละวันคือเงินบริจาค 5 บาท 10 บาท จากคนที่เดินผ่าน

จนเวลาล่วงเลยไปถึง 30 ปี มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมา

ขอทานคนนี้ก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมคือ อ้อนวอนขอเงินจากผู้ชายคนนี้

 

แต่สิ่งที่แปลกไปมากกว่าทุกครั้งคือ

ชายคนนี้เอ่ยปากถามขอทานว่า “มีอะไรอยู่ใน กล่องที่ท่านนั่งทับอยู่หรือ?”

ขอทานตอบกลับ “ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะนั่งทับอยู่แบบนี้มา 30 ปีแล้ว”

“แล้วท่านไม่คิดจะเปิดออกดูหน่อยหรือ” ชายคนนั้นถามขอทานกลับ

เมื่อได้ฟังตามนั้น ขอทานเลยลองเปิดกล่องใบเดิมที่เขานั่งทับมาเป็นเวลา 30 ปี ก็พบว่า ในกล่องมีทองคำบรรจุอยู่มากมาย!

 

ในหนังสือ The Power of Now ที่เขียนโดย Eckhart Tolle ได้อุปมา อุปมัย เรื่องของขอทานนี้ไว้ว่า

สิ่งที่มีค่า และเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงสุดที่มนุษย์จะมีได้ อยู่กับตัวเราทุกคนอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่เคยสังเกตเห็น

นั่นก็คือ “ปัจจุบันขณะ (Present Moment)” 

ทุกๆ วันเราพยายามออกไปเสาะแสวงหา สิ่งนอกกาย ที่มีคุณค่าน้อยกว่า เพียงเพราะเราคิดว่ามันจะนำมาซึ่งความสุข

หากเรารู้จักที่จะตั้งคำถามว่า “ทำไม” ก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ว่าอะไรคือเบื้องลึกของสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง

ตัวอย่างตามบทสนทนาของชาย 2 คนนี้

 

Q: ท่านต้องการอะไรในชีวิต?
A: ข้าต้องการเงิน 30 ล้าน

 

Q: ทำไมท่านถึงต้องการเงิน 30 ล้าน?
A: เพื่อที่ข้าจะได้มีอิสรภาพจากงาน และมีเวลามากขึ้น

 

Q: ทำไมท่านถึงต้องการมีอิสรภาพ และมีเวลามากขึ้น?
A: เพื่อที่ข้าจะได้มีช่วงเวลาเป็นของตัวเอง และได้อยู่กับตัวเองน่ะสิ

 

ถ้าลองค้นดูความต้องการของมนุษย์ สุดท้ายแล้วเราทุกคนล้วนต้องการมี ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ

เราทำทุกอย่างเพื่อตัดความกังวล ตัดความขุ่นมัว และสร้างความสบายใจ

ในหนังสือ The Bullet Journal Method มีเขียนประโยคนึงที่ผมชอบมาก

คุณภาพของเวลาตัดสินได้ด้วยความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันของเรา

ถ้ามีโอกาส ก่อนจะตกลงปลงใจว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ ลองถามตัวเองว่า “ทำไม” สัก 3 ครั้งน่าจะดี 🥰