ธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

สมมุติว่ามี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่ 2 แบบ

แบบที่ 1

ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่มีเงื่อนไขว่า ทุกๆสิ้นปีเราต้องถอนดอกเบี้ยออกไป คือไม่สามารถทิ้งดอกเบี้ยไว้ในบัญชีได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีเงินฝาก อยู่ 1 แสนบาท ใน 1 ปีแล้วจะมีผลตอบแทนจากดอกเบี้ยอยู่ที่ 15,000 บาท ในส่วนของดอกเบี้ย 15% นี้ เป็นข้อบังคับว่าเราต้องถอนออกไปทุกปี ถัดมาปีที่ 2 เราก็จะได้อีก 15,000 บาท เพราะ เงินต้น 100000 บาท ยังคงอยู่เหมือนเดิม

แบบที่ 2

เราได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เหมือนกัน แต่ความพิเศษของบัญชีนี้ คือ เราไม่จำเป็นต้องถอนดอกเบี้ยออกไป หมายความว่า ในปีที่ 2 เราจะได้ดอกเบี้ยจาก 100,000 บาท+15,000 บาท(ซึ่งเป็นดอกเบี้ยของปีแรก) รวมแล้วจะเท่ากับ 132,250 บาท

ถ้าให้เลือก ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเลือกแบบที่ 2 แน่นอน

ธุรกิจที่ดี คือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูง และสม่ำเสมอ
ส่วน ธุรกิจที่ยอดเยี่ยม สามารถเปรียบเทียบได้กับตัวอย่างของบัญชีเงินฝากแบบที่ 2 คือ ให้ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ และยังมีการเติบโตขึ้นทุกปีด้วย

Warren Buffet ได้ให้ คำนิยาม ของหุ้นที่มีลักษณะเหมือนบัญชีแบบที่ 2 นี้ ว่าเป็นธุรกิจ ที่สามารถ reinvest and grow ได้ และเป็นธุรกิจที่ เราควรจะเข้าไปลงทุน

ลักษณะอีกอย่างนึงของหุ้น ในธุรกิจที่ยอดเยี่ยม Buffet บอกว่า

เราควรเลือกหุ้น ของบริษัทที่สามารถสร้างกระแสเงินสด จาก สินทรัพย์ที่จับต้องได้ เป็นหลัก

ประเภทของสินทรัพย์ แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ สินทรัพย์ที่จับต้องได้และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้

สินค้าที่จับต้องได้ ก็อย่างเช่นพวกที่ดิน เครื่องจักร สินค้าคงคลัง

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ก็อย่างเช่น พวก เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา

เวลาที่จะเปรียบเทียบความสามารถของธุรกิจ 2 ตัว เราควรจะคิดอัตราส่วนจากการทำกำไรตามสูตรนี้

Profit / Assets – Intangible Assets

คือ เอาสินทรัพย์รวม ลบออกด้วย สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ก่อน แล้วค่อยนำเอาค่าที่ได้มาหาอัตราส่วนการทำกำไร

และถ้าจะให้ดี ในส่วนของ Profit ควรจะเป็นผลกำไรที่หักลบพวกค่าใช้จ่ายในการ Operate และ Maintenance ออกก่อนเพื่อที่จะได้เป็นส่วนเงินสดของ Owners จริงๆ

ที่สำคัญ อัตราส่วนการทำกำไรนี้จะสามารถบอกเรา ถึงความสามารถของทีมผู้บริหารได้ว่ามีฝีมือจริง และ สามารถนำเงินของผู้ถือหุ้นไปต่อยอดทำกำไรให้เติบโตได้หรือไม่