ดวงตาแห่งชีวิต

หนังสือที่ผมมี กว่า 80% จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ การเงิน การลงทุน

แต่หนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือประจำบนหัวเตียงเลย คือหนังสือที่ชื่อว่า ดวงตาแห่งชีวิต โดย ท่านอาจารย์ เขมานันทะ

จริงๆ ก็ยังมีอีก 2-3 เล่ม แต่เล่มนี้ เป็นเล่มที่ย้อนกลับมาอ่านบ่อยที่สุด

ในหนังสือจะเป็นการบันทึก การบรรยายธรรมะของท่านอาจารย์กับผู้มาเรียนปฏิบัติ

ไม่ได้มีแต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างเดียว ท่านอาจารย์ก็ยังมีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประสบการณ์ต่างๆ ที่อาจารย์ไปพบมา

หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือในการปฏิบัติภาวนาที่อ่านเข้าใจง่าย

ที่ผมชอบอีกอย่างคือ ในแต่ละหน้ามีการไฮไลท์ประโยคทองไว้ การอ่านแต่ละครั้ง ถึงจะเป็นการสุ่มเปิด ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของเล่ม บทความแต่ละหน้าในหนังสือก็สร้างความสงบ และลดความวุ่นวายภายในไจได้เสมอ