คัดหุ้นแบบ Charlie Munger

เป็นการยากที่นักลงทุนทั่วไปจะสามารถติดตามหุ้นที่มี มากกว่า 700 บริษัท แต่ละตัวในตลาดได้อย่างละเอียด

Charlie Munger หุ้นส่วนทางธุรกิจ ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ ได้กล่าวว่า หากต้องมานั่งวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละบริษัททั้งหมดให้ได้อย่างมีคุณภาพ ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาเช่นกัน เขาจึงใช้วิธีการ ที่เรียกว่า Stock filter

วิธีคัดกรองหุ้น ของ Charlie Munger ไม่ได้ใช้อัตราส่วน PE และ PB เป็นเกณฑ์หลัก เหมือนกับคนทั่วไป เพราะวิธีการนี้ไม่สามารถจะคัดกรองหุ้นที่อยู่ ต่างอุตสาหกรรมได้ และมีข้อผิดพลาดมากเกินไป

เขาจึงใช้หลักการว่าก่อนที่จะนำตัวธุรกิจตัวใดมาวิเคราะห์ เขาจะใช้หลักการ 2 ข้อนี้ เพื่อตัดสินว่าธุรกิจนั้นคู่ควรแก่การที่จะเสียเวลามานั่งวิเคราะห์หรือไม่

1. บริษัทนั้นต้องมีทีมบริหารที่มีคุณภาพ โดยผู้บริหารต้องสามารถบริหารเงินของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบคำถามได้ว่าบริษัทจะเติบโตภายใน 5 ปีถึง 10 ปีด้วยวิธีการอย่างไร

2. บริษัทนั้นต้องมีความสามารถในการแข่งขันที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ และ มีสิ่งที่เรียกว่า Circle of competency หมายถึง มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ และไม่กระโดดเข้าไปในธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ถนัด

ด้วยวิธีการแบบชาลีมังเกอร์นี้ ก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการเลือกหุ้น ก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพในลำดับต่อไป