ความมั่งคั่งที่แท้จริง

ความมั่งคั่งที่แท้จริง คือ ความสามารถในการเลือก

เลือกที่จะทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน และทำกับใคร

ความมั่งคั่ง คือ สิ่งที่ทำให้เราปลอดจากความกังวลกับความไม่แน่นอนของชีวิต

ความมั่งคั่งของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน

บางคนอาจจะเป็นแค่ความสามารถที่จะลาออกจากงาน จากเจ้านาย ที่ไม่ชอบ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการไม่มีรายได้เข้าในช่วง 6-12 เดือน ก่อนจะได้งานใหม่

บางคนอาจจะเป็นเรื่องของความไม่ต้องมากังวล หากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่น ค่ารักษาพยาบาล

เราอาจเคยเข้าใจว่า ความมั่งคั่งคือการใช้เงินซื้อของแพงๆ ได้เยอะๆ

แต่จริงๆแล้ว ความมั่งคั่งของเรา เกิดจาก เงินที่เราไม่ได้ใช้ออกไปต่างหาก