ขณะนี้คือชีวิตของเรา

อดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
มีแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นที่เป็นของเรา เพราะเรายังสามารถทำอะไรกับมันได้อยู่ 

“สติ” เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบัน อาจจะพูดได้ว่าถ้าเรามีสติมากเท่าไหร่
เราก็ยิ่งดำรงอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้น 

“ความรู้สึกตัว” เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดสติ
“ความรู้สึกตัว” เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้
ถ้าขาดความรู้สึกตัวแล้ว เราจะ “ใจลอย” ไปถึงอดีต หรือไม่ก็อนาคต 

ลองสังเกตตัวเองดู

ถ้าใจของเรารู้สึกขุ่นมัว แสดงว่าเรากำลังนึกถึงเรื่องอดีต 
ถ้าใจของเรารู้สึกกังวล แสดงว่าเรากำลังนึกถึงเรื่องอนาคต 

“ความรู้สึกตัว” ก็เป็นเหมือนกับเช่นทักษะอื่นๆ เช่น การคิดเลข, การเล่นกีฬา
การพูดในที่สาธารณะ ฯ ยิ่งทำบ่อยๆ เราก็ยิ่งชำนาญ

ลองจินตนาการว่าถ้าเราฝึกคิดเลขทุกวันๆละ 10 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 ปี
เราสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ได้เลย 

ในความเป็นจริงแล้ว มีคนมากมายกำลังฝึกทักษะวันละ 10 ชั่วโมงอยู่เหมือนกัน
แต่เป็นการฝึกให้ตัวเอง “ใจลอย”

ตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงเข้านอน เราฝึกให้ใจของเราไปอยู่กับเรื่องราวมากมายบน Social Media
บางวันก็อาจจะมากกว่า 10 ชั่วโมงด้วยซ้ำ ทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน “ใจลอย” ไปเลย 

บางคนฝึกแบบนี้เป็นเวลามากกว่า 1 ปีเสียอีก ส่งผลให้สมาธิสั้น โฟกัสอะไรได้ยากขึ้น
ซึ่งก็ไม่แปลก (เพราะเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วหนิ 🙂 ) 

แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าตั้งแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน “การสร้างความรู้สึกตัว”
“รู้สึกตัว” ตั้งแต่ตื่นนอน ,ลดปริมาณสิ่งเร้าต่างๆ ,ปิดหน้าจอเมื่อไม่จำเป็น และรู้สึกตัวไปจนถึงเข้านอน 

ตอนแรกอาจจะรู้สึกฝืนๆ แต่ผ่านไปหลายวันเข้า เราก็จะเริ่มเชี่ยวชาญเหมือนกับทุกๆทักษะที่กล่าวมา 

เมื่อ “รู้สึกตัว” มากขึ้นเท่าไหร่ “สติ” ก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้น
พอมี “สติ” มากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่ง อยู่กับปัจจุบัน มากขึ้นเท่านั้น 

เมื่อเรา อยู่กับปัจจุบัน มากขึ้น “ชีวิต” ก็เป็นของเรามากขึ้นเช่นกัน 🙂